نمایش یک نتیجه

۱۰۸,۰۰۰ تومان

بسته بندی 5 عددی

۸۵,۰۰۰ تومان

بسته 3 کیلو گرمی

۳۰,۰۰۰ تومان۹۴,۵۰۰ تومان

از 1 کیلو تا 3 کیلو

۱۵۰,۰۰۰ تومان

10 عدد

۱۶۰,۰۰۰ تومان

10 کیلوگرم

۵,۶۰۰ تومان

بسته 500 گرمی

۵۵,۰۰۰ تومان

بسته بندی 2 کیلویی

۱۱,۲۰۰ تومان

باکس 5 کیلوگرمی

۵۳,۰۰۰ تومان

10 کیلوگرم

۳۱,۰۰۰ تومان

باکس 5 کیلوگرمی

۵۳,۰۰۰ تومان

10 کیلوگرم

۳۲,۵۰۰ تومان

باکس 5 کیلوگرمی

۴۶,۵۰۰ تومان

10 کیلوگرم

۱۹,۰۰۰ تومان

بسته  1.5 کیلوگرمی

۳۸,۰۰۰ تومان

آناناس، انار، سیب قرمز، سیب زرد، توت فرنگی، کیوی، هندوانه، نارنگی