نمایش یک نتیجه

۶,۰۰۰ تومان

آب پرتقال طبیعی - مافین - موز - خیار

۴,۹۰۰ تومان

آب پرتقال طبیعی - مافین - سیب قرمز - خیار

۵,۱۰۰ تومان

آب انار طبیعی - مافین - نارنگی - خیار

۶,۷۰۰ تومان

آبمیوه- پای آناناس- نارنگی- خیار- سیب

۶,۰۰۰ تومان

شربت سکنجبین نعنا - مافین - نارنگی - خیار - سیب

۵۳,۰۰۰ تومان

10 کیلوگرم

۵۳,۰۰۰ تومان

10 کیلوگرم

۵,۳۰۰ تومان

هندوانه، انار

۴,۹۰۰ تومان

آناناس, نارگیل, پرتقال, کیوی, سیب زرد, سیب قرمز, انار

۵,۵۰۰ تومان

آناناس، نارگیل، توت فرنگی، موز

۴,۰۰۰ تومان

آناناس، توت فرنگی، پرتقال، نارگیل، کیوی، سیب سبز

۳,۶۵۰ تومان

آناناس, نارگیل, نارنگی, کیوی, سیب زرد, انار

۲,۷۵۰ تومان

پرتقال، خیار، کیوی، انار، سیب زرد

۲,۵۵۰ تومان

نارنگی، خیار، کیوی، انار، سیب زرد

ناموجود
۴,۹۵۰ تومان

نکتار هفت میوه - پای آناناس  - خیار - نارنگی