نمایش یک نتیجه

ویژه رمضان

۳,۲۰۰ تومان

250 سی سی

ویژه رمضان

۳,۲۰۰ تومان

250 سی سی

ویژه رمضان

۳,۲۰۰ تومان

250 سی سی

ویژه رمضان

۳,۴۰۰ تومان

250 سی سی

ویژه رمضان

۳,۶۰۰ تومان

250 سی سی

ویژه رمضان

۳,۸۰۰ تومان

110 گرم (حداقل تعداد سفارش ۱۱ عدد) هندوانه , ملون , شاهپسند

13%-
۴,۵۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

250 سی سی

13%-
۴,۵۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان

250 سی سی

۴,۴۰۰ تومان

110 گرم (حداقل تعداد سفارش 30 عدد) آناناس، توت فرنگی، نارگیل، ملون، سیب، پرتقال

ویژه رمضان

۴,۵۰۰ تومان

140 گرم (حداقل تعداد سفارش 22 عدد) هندوانه توپی, ملون توپی, شاهپسند توپی

ویژه رمضان

۴,۹۰۰ تومان

140 گرم (حداقل تعداد سفارش 22 عدد) آناناس، توت فرنگی، نارگیل، ملون، سیب، گوجه سبز

۵,۰۰۰ تومان

140 گرم (حداقل تعداد سفارش 22 عدد) آناناس، توت فرنگی، نارگیل، ملون، سیب، پرتقال

ویژه رمضان

۵,۴۰۰ تومان

190 گرم (حداقل تعداد سفارش ۱۱ عدد) آناناس، توت فرنگی، نارگیل، ملون، سیب، گوجه سبز

۵,۵۰۰ تومان

140 گرم (حداقل تعداد سفارش 22 عدد) آناناس، نارگیل، توت فرنگی، موز

۵,۶۰۰ تومان

190 گرم (حداقل تعداد سفارش ۱۱ عدد)

آناناس، توت فرنگی، نارگیل، ملون، سیب، پرتقال

۶,۵۰۰ تومان

آب هندوانه طبیعی - مافین - موز - خیار