نمایش یک نتیجه

۲,۵۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی

۱۰۸,۰۰۰ تومان

بسته بندی 5 عددی

۸۵,۰۰۰ تومان

بسته 3 کیلو گرمی

۳۰,۰۰۰ تومان۹۴,۵۰۰ تومان

از 1 کیلو تا 3 کیلو

۱۵۰,۰۰۰ تومان

10 عدد

۱۶۰,۰۰۰ تومان

10 کیلوگرم

۳۱,۰۰۰ تومان۳۲,۰۰۰ تومان

4 کیلوگرم (لیمو شیرین - پرتقال جنوب - کیوی - خیار - نارنگی جنوب - سیب قرمز)  

۳۷,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰ تومان

4.5 کیلوگرم (آناناس و نارگیل خرد شده - انار شیراز - پرتقال جنوب - کیوی - خیار - سیب قرمز)

۵,۶۰۰ تومان

بسته 500 گرمی

۱۱,۵۰۰ تومان

بسته 250 گرمی

۵۵,۰۰۰ تومان

بسته بندی 2 کیلویی

۳۹,۰۰۰ تومان

بسته 250 گرمی

۲۱,۰۰۰ تومان

آناناس, نارگیل, پرتقال خونی, کیوی, سیب زرد، توت فرنگی

۲۵,۱۰۰ تومان

آناناس, نارگیل, پرتقال پرشده, کیوی، توت فرنگی

۲۲,۳۰۰ تومان

آناناس, نارگیل, پرتقال خونی, کیوی، توت فرنگی

۲۷,۴۰۰ تومان

آناناس, نارگیل, پرتقال خونی, کیوی، توت فرنگی